Despre CSELab

Cui se adresează?

  • Organizaţiilor (publice, private şi din sectorul terţiar); 
  • Persoanelor din sistemul educaţional (profesori la toate nivelurile, consultanţi, traineri etc.);
  • Studenţi (de toate vârstele, din toate ciclurile universitare);
  • Angajaţi (profesionişti, angajaţi din middle şi senior magament, directorat);
  • Antreprenori (individuali, echipe, sociali, din mediul corporativ sau chiar intraprenori).

De ce?

CSELab oferă deopotrivă perspectiva învăţării, a schimbului de cunoştinţe şi a unui reper pentru dezvoltarea competenţelor de ASC, prin interacţiunea cu profesionşţii şi experţii din acest domeniu, oferind perspectiva implementării acestui tip de iniţiative în practică. Eşti interesat? Doreşti să afli mai multe despre ACS şi despre cum poate fi implementat?=

Organizaţii: petnru a realiza mai eficient tranziţia către ASC şi adopta „un fel de a face afaceri” astfel încât toţi angajaţii organizaţiei sunt pe deplin conştienţi de rolul, responsabilitatea şi contribuţia lor la creşterea socio-economică durabilă a organizaţiilor şi comunităţilor din care fac parte.

Personalul din sistemul educaţional: pentru a transmite mai departe tehnicile, cunoştinţele şi competenţele de ASC studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, angajaţilor de la orice nivel dintr-o organizaţie, astfel încât să contribuie într-o manieră semnificativă la creşterea profitabilităţii şi sistenabilităţii organizaţiilor unde lucrează şi a comunităţilor în care trăiesc.

Studenţilor: de orice vârstă şi de la orice nivel educaţional pentru a putea deprinde competenţele, tehnicile, cunoştinţele despre ASC, care să le permită să acţioneze în calitate de cetăţeni responsabili şi să contribuie la dezvoltarea durabilă a organizaţiilor şi comunităţilor unde muncesc şi trăiesc.

Antreprenori şi intraprenori: pentru a îşi face companiile şi angajaţii să contribuie mai eficient la dezvoltarea durabilă şi socio-economică a comunităţilor din care fac parte

Cum să foloseşti CSELab

CSELab este un portal de învăţare şi de cunoaştere. Indiferent de rolul dumneavoastră, puteţi utiliza materialul despre ASC, studiile de caz, uneltele şi modelele care vă pot ajuta să aflaţi mai multe şi să aplicaţi principiile ACS. Puteţi totodată să intraţi în contact cu mambrii comunităţii de ASC după ce vă înregistraţi şi primiţi detaliile de logare, oferind materiale despre ASC sau luând parte la discuţiile online. Puteţi de asemenea accesa biblioteca ASC sau contribui la dezvoltarea ei.  

Folosiţi următoarele tab-uri pentru a accesa curriculumul ASC, Studiile de caz ASC, testimonialele ASC, biblioteca ASC sau informaţiile generale despre ASC.

Următoarele tab-uri sunt protejate cu parole: Forumul comunităţii ASC, discuţiile online ASC, uploadarea de materiale. Pentru a primi parola şi a deveni un membru al comunităţii cu dreptul de a utiliza aceste facilităţi, vă rugăm să “apasaţi AICI”.

Rămâi informat abonându-te la newsletter-ul nostru AICI