Antreprenoriat Social Corporativ

Antreprenoriatul Social Corporativ (CSE) este „un fel de a face afaceri” asfel încât întreg personalul din orice poziţie din cadrul oricărei organizaţii (publice, private ori din sectorul terţiar) este pe depli conştient de rolul, responsabilitatea şi contribuţia la creşterea socio-economică durabilă a organizaţiei şi comunităţii în care trăieşte şi munceşte. Procesul ASC include crearea unui mediu antreprenorial capabil să stimuleze angajaţii, care susţine dezvoltarea intraprenoriatului social corporativ, amplifică obiectivele şi valorile corporative, permiţând crearea de alianţe strategice pentru rezolvarea problemelor economcie şi sociale, promovând succesul strategiilor de afaceri inovative  şi emergente.

Antreprenoriatul Social Corporativ (ASC) îşi are originea în lucrările fundamentale realizate de Austin şi Reficco (2009) care îl descriu drept „un proces care are drept scop să dea afacerilor posibilitatea să dezvolte forme mai avansate şi mai puternice de Responsabilitate Socială Corporativă (RSC).” ASC este dezvoltat pe baza conceptelor de antreprenoriat, antreprenoriat corporativ şi antreprenoriat social.

Antreprenoriatul social recunoaşte modul în care problemele sociale pot oferi potenţiale oportunităţi pentru dezvoltarea de produse şi servicii care produc valoare socială, (Zahra et al., 2008).

Creşterea şi complexitatea problemelor sociale din lumea de astăzi înseamnă că este nevoie de soluţii mai cuprinzătoare şi de un nivel al resurselor superior celui pe care îl pot oferi statele naţiune. În acest context, responsabilitatea şi antreprenoriatul social corporativ vizează corporaţiile care au resurse şi capacitatea de a produce o schimbare în acord cu obiectivele lor economice. Cum mediul de afaceri de astăzi este influenţat din ce în ce mai mult de presiunile şi preferinţele consumatorilor, ale mediului de reglementare, ale grupurilor de stakeholder, dincolo de impactul pandemiei de COVID-19, ACS joacă un rol definitoriu în a ajuta organizaţiile să rămână competitive şi să identifice noi oportunităţi de creştere. În acest sens, credem că ACS este noua RSC (Responsabilitate Socială Corporativă), un pas înainte în relansarea post-pandemică a economiilor locale şi globale. Viitorul este social.