Corporate Social Entrepreneurship


Warning: Attempt to read property "roles" on bool in /var/www/vhosts/cselab.eu/httpdocs/wp-content/plugins/wp-user-frontend/wpuf-functions.php on line 4663

A Corporate Social Entrepreneurship (CSE) egy újfajta üzleti szemléletmód, melynek fókuszában az ember és a közösség áll. Jellemzője, hogy bármilyen típusú szervezet munkavállalója, legyen az állami, üzleti vagy tercier szektorba tartozó, teljes mértékben tudatában van a társadalomban betöltött szerepével, egyéni és csoportos felelősségével, illetve mindennapi munkájának hatásával, ami az közvetlen környezetére és a tágabb értelemben vett társadalmi-gazdasági közegére is kiterjed. A CSE folyamat magába foglalja a kedvező vállalkozói légkör megteremtését a szociális gazdaság számára, az értékalapú üzleti működés ösztönzését, a közös tervezést és fejlesztést, illetve olyan stratégiai együttműködések megteremtését, amelyek lehetőséget adnak a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti tudásmegosztásra, ezzel biztosítva az innovatív üzleti megoldások létrejöttét. 

A Corporate Social Enrepreneurship kifejezés először Austing és Reficco (2009) munkáiban jelenik meg. Megfogalmazásukban, “a CSE egy olyan folyamat, ami lehetővé teszi, hogy az üzleti vállalkozások társadalmilag felelősen működjenek, valamint magasabb szinre emeljék és nagyobb hatással végezzék tevékenységüket”. A CSE szemléletmód alapja a vállalkozói szellemiség, illetve a társadalmi és környezeti érzékenység.

A társdalmi vállalkozások felismerik a társdalmi problémák megoldására fókuszáló termékek és szolgáltatások szükségességét, amelyben a társadalmi hasznosság mellett üzleit lehetőség is rejlik (Zahra et al., 2008).

A társadalmi problémák növekedése és összetettsége a mai világban azt jelenti, hogy átfogóbb megoldásokra, és jellemzően több erőforrásra van szükség, mint amennyit a nemzetállamok biztosítani tudnak. Ennek eredményeként a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a vállalkozói szellem olyan vállalatoknál jelennek meg, amelyek rendelkeznek az erőforrásokkal és kapacitással ahhoz, hogy érzékeny módon, mégis a gazdasági céljaikkal összhangban tudjanak működni és jelentős változásokat elérni.

Mivel a mai üzleti környezetet egyre nagyobb mértékben befolyásolja a fogyasztók, a szabályozó hatóságok és az érdekelt csoportok nyomása és változó preferenciái, nem is beszélve a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány hatásairól, a CSE fontos szerepet játszik abban, hogy segítse a szervezeteket versenyképességük megtartásában és új növekedési lehetőségeket megtalálásában. Ebben az értelemben állíthatjuk, hogy a CSE az új CSR, egy lépés a helyi és globális gazdaságok világjárvány utáni újraindítása felé. A KÖZÖSSÉG A JÖVŐ.